NE SUNUYORUZ?

VERİMİX ENTEGREX ÜTS

ÜTS Nedir?

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.

ÜTS Projesi Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç, Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilerek kullanıma sunulmuştur.

12.06.2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir.

11.09.2017 tarihi itibariyle optik ürünlerde, 02.07.2018 tarihi itibariyle Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazlarda ve 

01.10.2018 tarihi itibariyle Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlarda tekil takip süreçleri başlatılmıştır.

Projenin Amacı

 • Ulusal ve Özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli oluşturmak
 • Tıbbi cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına alarak ürünlerin izlenebileceği bir altyapı sağlamak
 • Hasta güvenliğinin sağlanmasına ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak
 • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hızlı önlem almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak.

ÜTS İle;

 • Tıbbi cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak
 • Denetimlerin daha doğru ve etkili olmasını sağlamak
 • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
 • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem almak
 • Sağlık politikalarının geliştirilmesine ortam oluşturmak
 • Güvensiz ürünlerin hızlı şekilde piyasadan kaldırılmasını kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

Projenin İşlevi

 • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin verilecek kararlara göre tekil veya lot bazlı takip edilmesi ve geri çekme işlemlerinin yapılması
 • Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin vatandaşlar tarafından sorgulanması
 • Ürün Takip Sistemi’ndeki veriler kullanılarak paydaşlar için ileri raporlama yetenekleri sunulması
 • Hastanelerde kullanılan yerleşik tıbbi cihazlara ilişkin kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerinin yürütülmesi.

Proje Kimler İçindir?

 • Hastaneler
 • Vatandaşlar
 • Üretici ve İthalatçılar
 • Distribütörler ve Depolar
 • Medikal Marketler
 • Kozmetik Firmalar

ÜTS'nin Yararları

Ürün Takip Sistemi’nin sunduğu seçenekler ile tüketici, kullanıcı ve hastaların güvenli ürüne erişimi kolaylaştırıldı. Aynı zamanda ürünün üretim, 
lokasyon ve kullanıcı bilgilerine göre oluşan doğru verilerle denetim yaparak sağlık alanında kayıt dışılığın ve israfın önüne geçildi. Tüketici ve hasta güvenliğinin öncelikli olduğu uygulama ile kaçak, hatalı, sahte, kalitesiz, bozulmuş ürünler kolay bir şekilde tespit edildi.

ÜTS Sisteminden Nasıl Yararlanacaksınız?

Sağlık Bakanlığı ÜTS platformundan yararlanmak için firma kaydının yapılması ve ürünlerinizin ÜTS platformuna tanıtılmış olması gerekmektedir. Bakanlık sistemine bildirim yapılabilmesi için firmanıza ait “token” adı verilen dijital anahtarın Verimix ENTEGREX ÜTS programına kayıt edilmesi gerekmektedir. Seçeceğiniz bildirim türüne göre ÜTS platformuna aktarımı kolayca yapılabilmektedir. ÜTS sistemine yapılan bildirimleri Verimix ENTEGREX ÜTS programı üzerinden takip edebilirsiniz.

Entegrex ÜTS ile İşletmenize Neler Katıyoruz?

Verimix Yazılım tarafından geliştirilen Entegrex ÜTS Uygulaması ile, ERP sisteminizdeki ürün hareketlerini okuyarak, Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine otomatik bildirim yapıyor, bu sayede işletmenize zaman ve işgücü tasarrufu sağlıyoruz.

Verimix ENTEGREX ÜTS Hangi Teknolojiler ile Geliştirildi?

Verimix ENTEGREX ÜTS Hangi Sistemler ile Entegre Çalışır?

ÜTS Müşterilerimiz